fredag 30. januar 2015

Fra skepsis til blomstring

Hans-Jacob Dahl
Kun et simpelt bondearbeide
– en studie av altertavlene til Johannes SkråstadNordre Osen gamle kirke, Johannes.
Fra skepsis til blomstring
Skulle kirken etter reformasjonen overta altertavler og annet interiør i kirkene fra katolsk tid eller skulle
det lages nye gjenstander med et nytt innhold og formspråk? Tiden etter reformasjonen var preget av
usikkerhet og skepsis til bruk av bilder i kirkerommet. Men utover på 1600-tallet skjedde det endringer.
Kirken blir tryggere på seg selv og åpner opp for en utstrakt bruk av bilder og ornamentikk. Altertavlene
til Johannes Skråstad er et tidlig uttrykk for denne blomstringstiden i kirkerommene. Boka vil fortelle
hvorfor denne endringen i kirkens holdning kom.


Hver fredag framover kommer det litt fra bokas innhold;

Fredag 6. februar 2015:  Mer enn til pynt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar