fredag 9. januar 2015

Kun et simpelt bodearbeide?

Hans-Jacob Dahl
Kun et simpelt bondearbeide
– en studie av altertavlene til Johannes Skråstad


Altertavle Gjerdrum kirke
Kun et simpelt bondearbeide
Treskjæreren, billedskjæreren, billedsnideren, biltschnideren Johannes Lauritsen Skråstad (1648 –1700) fra Vang i Hedmark var en av de viktigste og mest betydningsfulle treskjærerne på Østlandet iannen halvdel av 1600-tallet. Hans hovedarbeider er altertavlene. 14 i alt – eller kanskje flere? Han arbeidet i en stil som kalles bruskbarokk. Men både Johannes Skråstad og bruskbarokken ble fort glemt.
Akantusstilen kom på begynnelsen av 1700-tallet og ble dominerende på Østlandet. Først for ca. 80 år siden ble Johannes Skråstad gjenoppdaget. Etter det er han nevnt av mange, men ingen har skrevet noe grundig og omfattende om hans arbeider. Denne boka er det første større arbeidet om en treskjærer som har satt viktige spor etter seg på hele Østlandet – fra Folldal og Dovre i nord til Gjerdrum og Norderhov i sør.

Hans-Jacob Dahl er tidligere sokneprest i Dovre og har lenge interessert seg for kirkens billedspråk. Han har nære forbindelser til treskjærerskolen på Hjerleid i Dovre og har trukket veksler på den kompetanse og innsikt de har. Spesielt har han samarbeidet med treskjærer og tidligere lærer i treskjæring; Ivar Flatum.
Dette samarbeidet har gitt boka en bred tilnærming til Johannes Skråstad og hans altertavler. Boka presenterer håndverksmessige, stilistiske og teologiske sider ved altertavlene – med en hovedvekt på det håndverksmessige.

Boka vil ha et rikholdig billedmateriale med oversiktsbilder og detaljbilder som viser særtrekk i arbeidene til Johannes Skråstad. Særtrekk som skiller Skråstad fra andre samtidige treskjærere.Boka vil inneholde grundige beskrivelser av 14 altertavler fra 13 kommuner:

Vågå           Vågå kirke
Gjerdrum    Gjerdrum kirke
Stange        Romedal kirke
Stange        Vallset kirke
Ringsaker   Veldre gamle kirke
Ringerike   Norderhov kirke
Folldal        Folldal kirke
Trysil         Tørberget kirke
Åmot         Nordre Osen
Våler         Våler kirke
Åsnes        Hof kirke
Sel             Nord-Sel kirke
Ringebu    Ringebu stavkirke
Dovre        Dovre kirke

I alt er 16 kommuner og menigheter berørt, for noen av tavlene har levet et omflakkende liv. Også
Stor-Elvdal, Sør-Fron og Elverum har tidligere hatt altertavle skåret av Johannes Skråstad. I tillegg kan
en forsvunnet altertavle fra Brøttum kirke, også være gjort av Skråstad.

Hver fredag framover kommer det nytt fra bokas innhold:

16. januar 2015:  Nye og sikrere opplysninger.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar