fredag 16. januar 2015

Nye og sikrere opplysninger

Hans-Jacob Dahl
Kun et simpelt bondearbeide
– en studie av altertavlene til Johannes Skråstad


Vågå - Moses, ranke, verktøyspor.
Nye og sikrere opplysninger
Boka inneholder lett tilgjengelig informasjon om den enkelte altertavle. Et spørsmål forfatteren stiller er:Hvordan kan vi vite at det er Johannes Skråstad som har skåret denne altertavlen? Når vi har skriftligdokumentasjon er svaret enkelt. Men det har vi ikke for de fleste av tavlene. Boka legger fram og videreutvikler metoder for å finne svar på dette. Det er detaljene i treskjæringen som viser vei. Boka påstår og begrunner at Johannes Skråstad hadde noen særegne karakteristiske trekk i sin skjæring.Metoden kan gi oss sikrere opplysninger om hvem som har skåret altertavlene i forhold til hva vi trodde fra før. Det vil kanskje medføre at enkelte tavler må bytte ut den opphavsmannen som står i brosjyrer og andre steder.


Hver fredag kommer det litt fra bokas innhold; 

fredag 23. januar 2015:  Løfter opp bygdehåndverket.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar