torsdag 25. desember 2014

En studie av altertavler

KUN ET SIMPELT BONDEARBEIDE?
- en studie av altertavlene til Johannes Skråstad. 

Den første boka skrevet om en betydningsfull treskjærer på Østlandet.

Boka er skrevet av Hans-Jacob Dahl, og er planlagt utgitt i september 2015.

Johannes Skråstad, født 1648 i Vang på Hedmarken. Han står fram som en dyktig treskjærer på 1670-tallet og arbeider fram til midten av 1690-tallet. Han har skåret en rekke altertavler, 14 i alt.

Boka presenterer disse tavlene som vi i dag finner i:
Vågå kirke, Gjerdrum kirke, Nordre-Osen gamle kirke, Romedal kirke, Folldal kirke, Tørberget kirke, Dovre kirke, Nord-Sel kirke, Vallset kirke, Våler kirke, Ringebu kirke, og Norderhov kirke. I tillegg står det deler av en altertavle i museet på Gruetunet og det sto en tavle i Veldre kirke da den brant i 1994.

Boka ønsker å se nærmere på 

- det håndverksemssige ved tavlene, 
- det stilsitiske og 
- det teologiske. 
Hva forteller tavlene og hvilken funsjon hadde de og har de i kirkerommet og i de              kirkelige handlingene. 
Tavlene er skåret i barokk stil, den tidligste barokke stilen vi kjenner i Norge - bruskbarokken, som var rådende i Norge fra 1630 årene og fram til akantusbarokken kom og overtok rundt år 1700.
Hvordan har treskjæreren arbeidet, med hvilke redskaper - og hva er særegent i utformingen hos nettopp Johannes Skråstad.

Dette siste er et hovedpoeng i boka; Hvordan kan vi vite at det er Johannes Skråstad som har skåret disse tavlene? Er det mulig å se det på detaljer i skjæringen? Boka svarer ja på dette spørsmålet og begrunner svaret. 


Detalj altertavle Folldal - kapitel - søyle