fredag 8. mai 2015

Veldre gamle kirke

Hans-Jacob Dahl
Kun et simpelt bondearbeide
– en studie av altertavlene til Johannes Skråstad
Foto: Jan Haug. Hedmarksmuseets fotoavd.


Veldre gamle kirke
Da Veldre gamle kirke brant ned lørdag 28. september 1996, så mistet vi en gammel altertavle. En tavle som antakelig var skåret av Johannes Skråstad. Det var en en-etasjes tavle med figurer av Kristus og de fire evangelistene. En tavle som hadde et særpreg, samtidig som den har typiske trekk slik vi kjenner detaljene fra skjæringene til Skråstad. 
Maleri av Nordhagen. Foto:J. Haug
fredag 1. mai 2015

Hof kirke i Solør

Hans-Jacob Dahl
Kun et simpelt bondearbeide
– en studie av altertavlene til Johannes Skråstad
Restene av altertavlen fra Hof kirke, Solør
Hof kirke i Solør

Da Hof fikk ny kirke i 1860 ble "noen gamle Ting fra fjern Tid tilbage" lagt på loftet i den nye kirken. Disse gamle ting ble gjenfunnet i 1941. Det var to prekestoler, en hel og rester av en annen altertavle. Den tavlen det bare var rester igjen av var påmalt årstallet 1686. Disse restene er i dag å finne på loftet på Gruetunet og er antakelig deler av en altertavle Johannes Skråstad har skåret. Disse restene blir presentert og vurdert i den nye boka om altertavlene etter Skråstad.


Frise med bladornamentHver fredag kommer det litt fra bokas innhold;Fredag 8. mai 2015:   Altertavlen i Veldre kirke.