fredag 1. mai 2015

Hof kirke i Solør

Hans-Jacob Dahl
Kun et simpelt bondearbeide
– en studie av altertavlene til Johannes Skråstad
Restene av altertavlen fra Hof kirke, Solør
Hof kirke i Solør

Da Hof fikk ny kirke i 1860 ble "noen gamle Ting fra fjern Tid tilbage" lagt på loftet i den nye kirken. Disse gamle ting ble gjenfunnet i 1941. Det var to prekestoler, en hel og rester av en annen altertavle. Den tavlen det bare var rester igjen av var påmalt årstallet 1686. Disse restene er i dag å finne på loftet på Gruetunet og er antakelig deler av en altertavle Johannes Skråstad har skåret. Disse restene blir presentert og vurdert i den nye boka om altertavlene etter Skråstad.


Frise med bladornamentHver fredag kommer det litt fra bokas innhold;Fredag 8. mai 2015:   Altertavlen i Veldre kirke.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar