fredag 4. september 2015INVITASJON
til lansering av 
Kun et simpelt bondearbeide.
En studie av altertavlene til Johannes Skråstad 
skrevet av Hans-Jacob Dahl

Dovre kyrkje tirsdag 15. september 2015 kl. 19.00
Romedal kirke, torsdag 17. september 2015 kl. 19.00

           DOVRE KYRKJE: Altertavle av Johannes Skråstad, 1681/82


                                                                                   ROMEDAL KIRKE: Altertavle av Johannes Skråstad, 1675

                                                                                  
                                                         
                                                                        ROMEDAL KIRKE: Altertavle av Johannes Skråstad, 1675.

fredag 8. mai 2015

Veldre gamle kirke

Hans-Jacob Dahl
Kun et simpelt bondearbeide
– en studie av altertavlene til Johannes Skråstad
Foto: Jan Haug. Hedmarksmuseets fotoavd.


Veldre gamle kirke
Da Veldre gamle kirke brant ned lørdag 28. september 1996, så mistet vi en gammel altertavle. En tavle som antakelig var skåret av Johannes Skråstad. Det var en en-etasjes tavle med figurer av Kristus og de fire evangelistene. En tavle som hadde et særpreg, samtidig som den har typiske trekk slik vi kjenner detaljene fra skjæringene til Skråstad. 
Maleri av Nordhagen. Foto:J. Haug
fredag 1. mai 2015

Hof kirke i Solør

Hans-Jacob Dahl
Kun et simpelt bondearbeide
– en studie av altertavlene til Johannes Skråstad
Restene av altertavlen fra Hof kirke, Solør
Hof kirke i Solør

Da Hof fikk ny kirke i 1860 ble "noen gamle Ting fra fjern Tid tilbage" lagt på loftet i den nye kirken. Disse gamle ting ble gjenfunnet i 1941. Det var to prekestoler, en hel og rester av en annen altertavle. Den tavlen det bare var rester igjen av var påmalt årstallet 1686. Disse restene er i dag å finne på loftet på Gruetunet og er antakelig deler av en altertavle Johannes Skråstad har skåret. Disse restene blir presentert og vurdert i den nye boka om altertavlene etter Skråstad.


Frise med bladornamentHver fredag kommer det litt fra bokas innhold;Fredag 8. mai 2015:   Altertavlen i Veldre kirke.


fredag 27. mars 2015

Nordre Osen gamle kirke

Hans-Jacob Dahl
Kun et simpelt bondearbeide
– en studie av altertavlene til Johannes SkråstadNordre Osen gamle kirke - altertavle
Nordre Osen gamle kirke
 Altertavlen i Nordre Osen kirke er en utfordring. Den har blitt flyttet flere ganger og står nå i Nordre-Osen gamle kirke. Det er en stor og flott altertavle. Den har lenge vært tilkjent en annen treskjærer enn Johannes Skråstad, men kanskje det er tid for å skrive om informasjonsbrosjyrene?
Forfatteren har gjort en del oppdagelser på altertavlen som peker mot Johannes Skråstad. Boka vil redegjøre nærmere for dette i en bred omtale av altertavlen i Nordre Osen gamle kirke.Nordre Osen Johannes - vinge - rankeHver fredag kommer det litt fra bokas innhold;Fredag 3. april 2015:   Altertavlen i  Våler kirke.

fredag 20. mars 2015

Tørberget kirke

Hans-Jacob Dahl
Kun et simpelt bondearbeide
– en studie av altertavlene til Johannes SkråstadTørberget kirke
Tørberget kirke - altertavle

Altertavlen i Tørberget har vært på flere reiser. Den ble opprinnelig laget til Elverum kirke, kom senere til Trysil kirke og derfra ble den en av de første gjenstandene i samlingene til det lokale museet. Men til forskjell fra de fleste altertavler som kommer på museum har altertavlen i Tørberget kommet tilbake til en kirke. Tavlen er et lokalt klenodium. Samtidig trenger den en fornyelse. Kanskje denne boka kan bidra til en enda større stolthet over å ha en slik altertavle. Og dermed bidra til at det blir ny fart i Tørbergingenes forsøk på å restaurere den gamle altertavlen.Bilde fra den gang tavlen sto i Trysil kirke.Hver fredag kommer det litt fra bokas innhold;

Fredag 27. mars 2015:   Altertavlen i Ringebu stavkirke.


fredag 13. mars 2015

Nord-Sel kirke.

Hans-Jacob Dahl
Kun et simpelt bondearbeide
– en studie av altertavlene til Johannes SkråstadNord-Sel kirke
Nord-Sel kirke - altertavle


Altertavlen i Nord-Sel kirke har skapt hodebry. Ingen har så langt klart å begrunne hvem det er som har skåret tavlen. Den passer inn i et mønster, men samtidig bryter den mønsteret. Den er veldig lik Skråstad-tavlene,
samtidig har den et uforklarlig særpreg. I boka lanseres det en ny teori som kan forklare dette. Er denne teorien riktig vil tavlen i Nord-Sel kirke få en ny og større betydning – en betydning som kanskje kan gi kirka større
oppmerksomhet og mer besøk.


Nord-Sel - figurer og relieff

Hver fredag kommer det litt fra bokas innhold;

Fredag 20. mars 2015:   Altertavlen i Tørberget kirke.

fredag 6. mars 2015

Folldal kirke

Hans-Jacob Dahl
Kun et simpelt bondearbeide
– en studie av altertavlene til Johannes Skråstad
Folldal kirke
Folldal kirke - altertavle

Altertavlen i Folldal kirke er en av de største og flotteste Johannes Skråstad har skåret. En særpreget tavle med mye gull og en helt spesiell og løsning på søylene. Opprinnelig ble tavlen laget til en kirke i Fron, men
står nå i Folldal kirke. Derfra ble den kastet ut på slutten av 1800-tallet, men folldølene ble gjort oppmerksom på hva de var i ferd med å sette til side – så tavlen ble restaurert og satt inn igjen i kirka.Folldal - detalj - verktøyspor
Hver fredag kommer det litt fra bokas innhold;

Fredag 13. mars 2015:   Altertavlen i Nord-Sel kirke.


fredag 27. februar 2015

Romedal kirke

Hans-Jacob Dahl
Kun et simpelt bondearbeide
– en studie av altertavlene til Johannes SkråstadRomedal kirke - tavle

Romedal kirke


Inventaret i Romedal kirke er helt spesielt. Prekestolen er et dokumentert arbeid av Johannes Skråstad, og danner derfor, sammen med tre andre arbeider, et fast punkt for vurderingen av de andre altertavlene. Samtidig har kirken et epitafium som har stor betydning både som et treskjærerarbeid og fordi det er en minnetavle over en særpreget prest; Christen S. Bang. Han var den første som skrev positivt om bruk av bilder i norske kirker etter reformasjonen. Altertavlen er storslått, og er en svært spesiell variant av en én-etasjes altertavle. Romedal kirke er et svært viktig sted når det skal skrives om JohannesSkråstad.
Stange kommune har ikke bare to kirker med arbeider etter Johannes Skråstad. Kommunen har tre kirker, for også i Stange kirke finner vi arbeider av samme treskjærer. Et epitafium og en korsfestelsesscene.
Viktigere enn disse to arbeidene er altertavle og prekestol – begge antakelig skåret av Johan Renholdt.
Det er mye som tyder på at disse arbeidene har vært for Johannes Skråstad. Han må ha vært her og lært
av dem.
Prekestol Romedal kirke skåret av Skråstad


Hver fredag kommer det litt fra bokas innhold;

Fredag 6. mars 2015:   Altertavlen i Folldal kirke.


fredag 20. februar 2015

Vågå kirke

Hans-Jacob Dahl
Kun et simpelt bondearbeide
– en studie av altertavlene til Johannes Skråstad
Altertavle Vågå

Vågå kirke

Det er studier av altertavlen i Vågå kyrkje som førte til at Johannes Skråstad ble gjenoppdaget på 1930-tallet. Sammen med tavle og prekestol
i Gjerdrum kirke, samt prekestolen i Romedal kirke – er Vågå-tavlen utgangspunkt for et av bokas hovedpoeng – en sikrere fastsetting av hvem det er som har skåret tavlene. Vågå-tavlen er skriftlig dokumentert som en altertavle skåret av Johannes Skråstad. En av figurene her skiller seg betydelig fra de andre, det er Moses. Hva er det som er så spesielt med ham? Det vil boka gi svar på. 
Boka er blitt til i et nært samarbeide med
Vågås egen treskjærer Ivar Flatum, som også har vært lærer i treskjæring på Hjerleid. Mye av det håndverksmessige har forfatteren lært av Flatum.

Vågå - detalj - bladornament - verktøyspor


Hver fredag kommer det litt fra bokas innhold;Fredag 27. februar 2015:   Altertavlen i Romedal kirke.