fredag 27. februar 2015

Romedal kirke

Hans-Jacob Dahl
Kun et simpelt bondearbeide
– en studie av altertavlene til Johannes SkråstadRomedal kirke - tavle

Romedal kirke


Inventaret i Romedal kirke er helt spesielt. Prekestolen er et dokumentert arbeid av Johannes Skråstad, og danner derfor, sammen med tre andre arbeider, et fast punkt for vurderingen av de andre altertavlene. Samtidig har kirken et epitafium som har stor betydning både som et treskjærerarbeid og fordi det er en minnetavle over en særpreget prest; Christen S. Bang. Han var den første som skrev positivt om bruk av bilder i norske kirker etter reformasjonen. Altertavlen er storslått, og er en svært spesiell variant av en én-etasjes altertavle. Romedal kirke er et svært viktig sted når det skal skrives om JohannesSkråstad.
Stange kommune har ikke bare to kirker med arbeider etter Johannes Skråstad. Kommunen har tre kirker, for også i Stange kirke finner vi arbeider av samme treskjærer. Et epitafium og en korsfestelsesscene.
Viktigere enn disse to arbeidene er altertavle og prekestol – begge antakelig skåret av Johan Renholdt.
Det er mye som tyder på at disse arbeidene har vært for Johannes Skråstad. Han må ha vært her og lært
av dem.
Prekestol Romedal kirke skåret av Skråstad


Hver fredag kommer det litt fra bokas innhold;

Fredag 6. mars 2015:   Altertavlen i Folldal kirke.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar