fredag 23. januar 2015

Impulser fra Europa

Hans-Jacob Dahl
Kun et simpelt bondearbeide
– en studie av altertavlene til Johannes Skråstad


Vallset kirke, hovedmotiv med sokkel og søyler.
Impulser fra Europa
Arbeidene til Johannes Skråstad er preget av særpreg og individualitet på detaljnivå.
Samtidig følger han de store linjene i europeisk
tradisjon. Vi finner et særpreget uttrykk og en variant av barokken i Nord-Europa, i den stilen vi kaller bruskbarokk. Denne stilen er ukjent for mange. Boka vil gi leseren gode holdepunkter for å kunne gjenkjenne dette stiluttrykket. Gjenkjenne det, ikke bare i arbeidene til Johannes Skråstad, men også andre steder.

Hver fredag kommer det litt fra bokas innhold;

Fredag 30. januar 2015:  Fra skepsis til blomstring.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar